Diferencia entre revisiones de «GuifiReset»

De Guifi.net - Wiki Hispano

(Posibles mejoras)
(Plantilla MM)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario)
Línea 3: Línea 3:
 
Aquí se describe una posible solución casera para reiniciar nodos de forma remota y que puede crear cualquiera con ganas y unos conocimientos básicos de electrónica. En este prototipo, el relé en lugar de alimentarse a 12VDc funciona directamente a 5VDc, por tanto, cogiendo únicamente 5V del PC podemos alimentar todo el sistema sin ninguna fuente de alimentación extra.
 
Aquí se describe una posible solución casera para reiniciar nodos de forma remota y que puede crear cualquiera con ganas y unos conocimientos básicos de electrónica. En este prototipo, el relé en lugar de alimentarse a 12VDc funciona directamente a 5VDc, por tanto, cogiendo únicamente 5V del PC podemos alimentar todo el sistema sin ninguna fuente de alimentación extra.
  
El autor es Josep Figueras y la mayor parte del contenido se ha extraído de [https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-rdes/2012-January/022656.html este mensaje] en la lista de desarrollo.
+
Su autor es Josep Figueras.
  
 
¡Si haces alguna mejora sobre este prototipo, acuérdate de compartirla también con nosotros!
 
¡Si haces alguna mejora sobre este prototipo, acuérdate de compartirla también con nosotros!
Línea 33: Línea 33:
  
 
== Código fuente ==
 
== Código fuente ==
Mientras creamos un nuevo repositorio para este tipo de proyectos, puedes descargarte el código desde el [https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-rdes/2012-January/022659.html mensaje original] en la lista de correo.
+
El código fuente está disponible en el repositorio de Gitorious guifi-misc:
 
+
* https://gitorious.org/guifi-altres/guifi-misc
<syntaxhighlight lang="c">
+
* https://gitorious.org/guifi-altres/guifi-misc/blobs/master/GuifiReset/guifireset.c
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
////////  CONTROL DE WATCHDOG REMOT PER A REINICIAR NODES GUIFI.NET
+
////////
+
////////                    Josep Figueras i Franch
+
////////
+
////////                          Gener - 2011
+
////////
+
////////                          V1.01 BETA
+
////////
+
////////
+
////////
+
////////            * Descripció del Pinout - PIC16F877 *
+
////////
+
////////              ---------------------------------
+
////////
+
////////          RA0 = Out Relé per atacar al botó de Reset
+
////////
+
////////          RA1 =
+
////////
+
////////          RA2 =
+
////////
+
////////          RA3 =
+
////////
+
////////          RA4 =
+
////////
+
////////          RA5 =
+
////////
+
////////          RB0 =
+
////////
+
////////          RB1 =
+
////////
+
////////          RB2 =
+
////////
+
////////          RB3 =
+
////////
+
////////          RB4 =
+
////////
+
////////          RB5 =
+
////////
+
////////          RB6 =
+
////////
+
////////          RB7 =
+
////////
+
////////          RC0 =
+
////////
+
////////          RC1 =
+
////////
+
////////          RC2 =
+
////////
+
////////          RC3 =
+
////////
+
////////          RC4 =
+
////////
+
////////          RC5 =
+
////////
+
////////          RC6 = TX RS-232C
+
////////
+
////////          RC7 = RX RS-232C
+
////////
+
////////          RD0 =
+
////////
+
////////          RD1 =
+
////////
+
////////          RD2 =
+
////////
+
////////          RD3 =
+
////////
+
////////          RD4 =
+
////////
+
////////          RD5 =
+
////////
+
////////          RD6 =
+
////////
+
////////          RD7 =
+
////////
+
////////          RE0 =
+
////////
+
////////          RE1 =
+
////////
+
////////          RE2 =
+
////////
+
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
// END RESUM PINOUT //
+
 
+
#include <16F877A.h>
+
//#define use_portb_kbd
+
 
+
#define FALS 0
+
#define CERT 1
+
#define ON 1
+
#define OFF 0
+
#define DEFECTE 69
+
#define START 0xFF
+
#define PintaMenu 222
+
 
+
//Opcions de la màquina d'estats de la RTCC INT
+
#define Dorm 1
+
 
+
#use delay(clock = 20000000)                                    //Rellotge
+
fixat a 20 MHz
+
#use rs232(baud=57600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
+
#fuses HS,NOWDT,PROTECT,NOLVP                                  //Treballem
+
amb un cristall d'alta velocitat de 20MHz [HS = High Speed]
+
 
+
//desactivem el Watchdog i protegim el codi
+
 
+
//Tot seguit donem noms mnemotècnics a les @'s dels ports utilitzats
+
//Aquestes direccions les trobem a la pàgina 8 del datasheet (mapa de
+
memòria)
+
#byte      port_a = 05                                          //Direcció
+
del port A
+
#byte      port_b = 06                                          //Direcció
+
del port B
+
#byte      port_c = 07                                          //Direcció
+
del port C
+
 
+
#include <flex_lcd.h>
+
//#include <kbd.c>
+
 
+
////////////////////INICI DE LES VARIABLES GLOBALS////////////////////
+
//static BYTE MostraSIO;                                        //Variable
+
per enviar les mostres cap al S.O.
+
static int OpcioRTCC;                                          //Variable
+
per a la màquina d'estats de la RTCC
+
static char SerialKey = ' ';                                    //Variable
+
on hi guardo el caràcter rebut per la SIO
+
static int EstatResetNode;                                      //Flag que
+
indica si el relé que activa el reset del servidor/node està connectat o
+
desconnectat
+
 
+
//Flags de control
+
static int ExecutaComanda;                                      //Flag que
+
executa l'acció escollida per l'usuari quan apreta la tecla 0 o comfirma
+
per RS-232
+
////////////////////FI DE LES VARIABLES GLOBALS////////////////////
+
 
+
 
+
////////////////////INICI DELS PROTOTIPUS////////////////////
+
void Init (void);
+
void NetejaLCD (void);
+
void BucleInfinit (void);
+
int ConverteixCaracterAEnter(char * caracter);
+
////////////////////FI DELS PROTOTIPUS////////////////////
+
 
+
 
+
////////////////////INICI DE LES INTERRUPCIONS////////////////////
+
#int_rda
+
void RDA_isr(){
+
SerialKey = 0x00;
+
if (kbhit()) {
+
SerialKey = getchar();
+
if(SerialKey != 0x00){
+
switch (SerialKey) {
+
case 'a':
+
//Activo el reset del Servidor/Node
+
delay_ms(20);
+
output_hight (PIN_A0);
+
EstatResetNode = ON;
+
ExecutaComanda = CERT;
+
break;
+
 
+
case 'b':
+
//Desactivo el reset del Servidor/Node
+
delay_ms(20);
+
output_low (PIN_A0);
+
EstatResetNode = OFF;
+
ExecutaComanda = CERT;
+
break;
+
 
+
case 'c':
+
//Envio pel port sèrie quin és l'estat REAL del relé de Reset del
+
Servidor/Node
+
delay_ms(20);
+
printf("%d",EstatResetNode);
+
ExecutaComanda = CERT;
+
break;
+
 
+
case 'd':
+
//Envio la cadena "OK" per dir que el sistema PIC està viu
+
delay_ms(20);
+
printf("OK");
+
break;
+
 
+
case 'e':
+
//Envio pel port sèrie un missatge de benvinguda per comprovar que tinc
+
comunicació amb el PIC
+
delay_ms(20);
+
printf("\nHola, la comunicacio amb el microcontrol.lador funciona!\n");
+
ExecutaComanda = CERT;
+
break;
+
}
+
}
+
}
+
}
+
 
+
 
+
#int_RTCC
+
void RTCC_isr(){
+
switch (OpcioRTCC) {
+
case Dorm:
+
//No faig res de res dins de la RTCC-INT
+
break;
+
}
+
}
+
////////////////////FI DE LES INTERRUPCIONS////////////////////
+
 
+
 
+
////////////////////INICI DEL CODI DE L'APLICACIÓ////////////////////
+
void Init (void) {
+
//Inicialització
+
//Tot el port A i el port E és de sortida
+
set_tris_a(0x00);
+
set_tris_e(0x00);
+
 
+
//Desactivo tots els relés de sortida (Condicions inicials)
+
output_low (PIN_A0);
+
output_low (PIN_A1);
+
output_low (PIN_A2);
+
//Desactivo els conversors interns del PIC
+
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
+
  setup_adc(ADC_OFF);
+
 
+
//Desactivo el control I2C
+
  setup_spi(FALSE);
+
 
+
//Configuro els timers
+
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
+
setup_timer_1(T1_DISABLED);
+
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
+
 
+
//Activo la interrupció del port RS-232
+
enable_interrupts(int_rda);
+
//Activo la interrupció RTCC
+
enable_interrupts(INT_RTCC);
+
 
+
//Activo les interrupcions
+
enable_interrupts(GLOBAL);
+
 
+
//Programo la RTCC perque no enviï els senyals de control a la memòria,
+
etc...
+
OpcioRTCC = Dorm;
+
 
+
//Espero 100 mseg. perque s'estabilitzi tot el sistema
+
delay_ms(100);
+
}
+
 
+
 
+
////////////////////INICI DEL BUCLE INFINIT////////////////////
+
void BucleInfinit (void) {
+
for ( ; ; ) {
+
//Eternament el pic no farà res fins que rebi una interrupció.
+
//D'això se'n diu tenir bona vida...
+
sleep(1);
+
}
+
}
+
////////////////////FI DEL BUCLE INFINIT////////////////////
+
 
+
 
+
void main(void) {
+
  Init();
+
  BucleInfinit();
+
}
+
 
+
int ConverteixCaracterAEnter(char * caracter) {
+
//Funció "tonta" que converteix els caràcters Ascii als seus corresponents
+
valors enters
+
return (caracter - 48);
+
}
+
</syntaxhighlight>
+
  
 
== Posibles mejoras ==
 
== Posibles mejoras ==
Línea 311: Línea 42:
 
* Versión [http://www.arduino.cc/es/ Arduino]
 
* Versión [http://www.arduino.cc/es/ Arduino]
  
 +
= Referencias =
 +
{{MM|url=https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-rdes/2012-January/022656.html|list=desarrollo}}
  
 
[[Categoría:DIY]]
 
[[Categoría:DIY]]
 
[[Categoría:Electrónica]]
 
[[Categoría:Electrónica]]

Última revisión de 01:14 13 feb 2012

Las máquinas no son perfectas y muchas veces alcanzan estados que el programador no previno o que por otros motivos no pudo arreglar. En muchos de esos casos, la mejor solución es "apagar y encender".

Aquí se describe una posible solución casera para reiniciar nodos de forma remota y que puede crear cualquiera con ganas y unos conocimientos básicos de electrónica. En este prototipo, el relé en lugar de alimentarse a 12VDc funciona directamente a 5VDc, por tanto, cogiendo únicamente 5V del PC podemos alimentar todo el sistema sin ninguna fuente de alimentación extra.

Su autor es Josep Figueras.

¡Si haces alguna mejora sobre este prototipo, acuérdate de compartirla también con nosotros!

Componentes

Lista de componentes que podrás encontrar en cualquier tienda de electrónica:

 • 1x MAX232
 • 1x PIC16F877A
 • 1x BC547C
 • 1x Relé
 • 2x Resistencia 1K
 • 1x Resistencia 10K
 • 1x Resistencia 3k3
 • 2x Condensador 47pF
 • 4x Condensador 4µF
 • 1x Oscilador 20MHz
 • 1x Diodo LED

Precio aproximado: --€

Esquemáticos

Haz click en las imágenes para verlas más grandes.

Código fuente

El código fuente está disponible en el repositorio de Gitorious guifi-misc:

Posibles mejoras

 • Conexión con módem GSM con salida RS-232 (aunque son bastante caros: ejemplo en eBay)
 • Conexión con un teléfono móvil con una tarjeta SIM y uso de códigos DTMF (más barato, pero necesita normalmente terminales antiguos).
 • Versión Arduino

Referencias

Este artículo contiene información extraída de este hilo de la lista de correo de desarrollo.

Herramientas personales