Català  

Guifi.net

De Guifi.net - Wiki Hispano

Revisión a fecha de 21:40 10 dic 2011; Blackhold (Discusión | contribuciones)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

Guifi.net es una red de telecomunicaciones libre, abierta y neutral, mayoritariamente inalámbrica, con más de 16.000 nodos, de los cuales más de 15.000 están operativos. La mayoría de estos nodos están ubicados en Cataluña.

Los nodos de la red son de particulares, empresas y administraciones que libremente se conectan a esta para acceder a una auténtica red abierta de telecomunicaciones y hacerla llegar donde necesiten la infraestructura y los contenidos que de otra forma no serían accesibles. Los distintos nodos se van uniendo a la red en modo de autoprestación porque toda la estructura es abierta explícitamente para facilitar el conocimiento de su estructura, porqué se pueda evaluar el funcionamiento de los distintos tramos y porque cada uno pueda crear tramos nuevos donde sea necesario.

Fundamentos básicos

Fonaments bàsics

Els seus fonaments bàsics són: Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral.

 • Ets lliure d'utilitzar la xarxa per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis al funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris.
 • Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus components i com funciona.
 • Ets lliure de fer ús de la xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i difondre'n el seu funcionament.
 • Incorporant-te a la xarxa, ajudes a estendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.

Història

Guifi.net es va gestar a la primavera del 2004. El 03/04/2004 diverses persones interessades en el tema es varen reunir per compartir idees i planificar les primeres proves. Fruit de les proves fetes, el 15/05/2004 es van establir els primers enllaços permanents i estables entre Calldetenes, Gurb, Santa Eugènia de Berga i Vic.

 • El 29/10/2004 Vilaweb va atorgar el Premi Vilaweb 2004 a Guifi.net impulsor de la xarxa ciutadana oberta.
 • El 17/11/2006 el Consell Nacional de Joventut de Catalunya va lliurar a Guifi.net el Premi al projecte associatiu més innovador, per "ser un projecte pioner en les noves formes de participació", per "ser un projecte, que més enllà d'oferir Internet gratuïtament, ofereix recursos a la comunitat, i connecta amb el món rural", i per apropar els joves les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • El 19/04/2007 Guifi.net va ser un dels tres finalistes al Premi IGC Ciutat del Coneixement de l'Internet Global Congress 2007, aquest premi té l'objectiu de reconèixer públicament les millors iniciatives (idees, projectes, investigacions) centrades en l'ús social de les noves tecnologies digitals de la informació, la comunicació i el coneixement.
 • El 06/11/2007 lliuren a Guifi.net el Premi Nacional de Telecomunicacions 2007 de la Generalitat de Catalunya perquè és una xarxa de telecomunicacions oberta, de banda ampla i neutral, que, tot respectant els criteris marcats per la normativa vigent, assoleix prestacions d'alt nivell i a baix cost, i garanteix l'accés universal a la societat de la informació i la incorporació de serveis de valor afegit allà on és implantada. El jurat ha ressaltat també que els 2.700 nodes de xarxa ja operatius, i el seu ritme de creixement arreu de Catalunya són una contribució important a l'equilibri territorial, així com una bona forma d'afrontar l'escletxa digital.
 • El maig 2008 presenta a les V Jornades sobre les Telecomunicacions a les Administracions Locals organitzades pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb la col·laboració de Localret la ponència 'Guifi.net, una oportunitat per a les administracions locals' per tal d'exposar l'oportunitat que tenen les administracions públiques de fer Xarxa Oberta de telecomunicacions al seu territori en benefici dels ciutadans, la pròpia administració i les empreses, presentant els inconvenients clars de fer xarxes privades que s'apropien de l'espai radioelèctric per a ús privatiu creant models totalment ineficients pel què fa a l'ús de l'espectre o seguint el model poc ètic de crear microoperadors (wisp) per cobrar per l'ús de l'espectre radioelèctric d'ús públic sense llicència.
 • L'11 de juliol de 2008 es va constituir la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net com a plataforma de col·laboració de Recerca, Innovació i Desenvolupament i com un fòrum de trobada d'institucions, organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte global per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis de xarxa.
 • Al setembre de 2008 la xarxa supera els 5.000 nodes operatius.
 • Al febrer de 2009 la xarxa supera els 6.000 nodes operatius.
 • Al juny de 2009 la xarxa supera els 7.000 nodes operatius (10.000 nodes si se sumen els no operatius).
 • A l'agost de 2009 es comença a fer el primer tram de fibra òptica, uns dos quilòmetres, que uneixen una dotzena de massies al municipi de Gurb.
 • A l'octubre de 2009 supera els 8.000 nodes operatius (11.800 nodes totals) i més de 11.500 quilòmetres d'enllaços.
 • Al novembre de 2009, Guifi.net s'incorpora al Punt Neutre d'Internet de Catalunya (CATNIX).
 • Al desembre de 2009 desenvolupa un projecte conjunt amb l'ONG Terrassaharaui que permet desplegar la xarxa guifi.net entre diversos campaments de refugiats sahrauis [1].
 • Durant el 27 de juny de 2010 se superen els 10.000 nodes operatius (14.700 nodes totals) i prop de 15.000 km d'enllaços.
 • El 4 de juliol de 2010, Òmnium Cultural sol·licita ajuda a guifi.net per donar cobertura wifi durant la manifestació convocada a Barcelona el día 10 de juliol, a 6 dies vista. S'aconsegueix donar cobertura durant 2 km gràcies a l'ajut de 22 persones.

nota: 11.000 nodes + tram fibra a Taradell

Vegeu també

Enllaços externs

Herramientas personales