Català  

Diferencia entre revisiones de «Elige el material»

De Guifi.net - Wiki Hispano

(Página creada con 'Para escoger correctamente el material que necesitas tienes que tener en cuenta: = Frecuencia = Els supernodes de guifi.net majoritàriament emeten a 2 tipus de freqüència, a...')
 
(Completed translation)
Línea 2: Línea 2:
  
 
= Frecuencia =
 
= Frecuencia =
Els supernodes de guifi.net majoritàriament emeten a 2 tipus de freqüència, això depèn de l'instal·lador o l'antiguitat del supernode. Per a fer xarxa es pot fer mitjançant qualsevol tipus de tecnologia sigui inalàmbrica o no.
+
Los supernodos de guifi.net mayoritariamente emiten en 2 tipos de frecuencia, esto depende del instalador o la antigüedad del supernodo. Para hacer red se puede hacer mediante cualquier tipo de tecnología sea inalámbrica o no.
  
Les freqüències normalment són:
+
Las frecuencias normalmente son:
 
* 2,4GHz ([http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11b Protocol IEEE802.11b])
 
* 2,4GHz ([http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11b Protocol IEEE802.11b])
 
* 5GHz ([http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11a Protocol IEEE802.11a])
 
* 5GHz ([http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11a Protocol IEEE802.11a])
  
És probable trobar supernodes amb la tecnologia [http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n IEEE802.11n] tot i no ser compatible amb tots els dispositius.
+
Es probable encontrar supernodos con la tecnología [http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n IEEE802.11n], pesar de no ser compatible con todos los dispositivos.
  
Per a això abans de comprar el material és necessari saber quin tipus de tecnologia ofereix el supernode al que et connectaràs. Això ho pots veure un cop has creat l'enllaç amb el supernode, prement al nom del supernode. Un cop allà mires quin és el SSID al qual et vols connectar (si vols enllaçar com a client a la columna de clients ha de posar "Yes").
+
Para ello antes de comprar el material es necesario saber qué tipo de tecnología ofrece el supernodo lo que te conectarás. Esto lo puedes ver una vez has creado el enlace con el supernodo, pulsando en el nombre del supernodo. Una vez allí miras cuál es el SSID al que te quieres conectar (si quieres enlazar como cliente en la columna de clientes debe poner "Yes").
  
 
= Dispositivo/Hardware =
 
= Dispositivo/Hardware =
Guifi.net es construeix de "teulat a teulat", és per a això que el material que adquireixis ha d'estar preparat per treballar a la intempèrie.
+
guifi.net se construye de "tejado en tejado", es por ello que el material que adquieras debe estar preparado para trabajar a la intemperie.
  
Els dispositius suportats per guifi els podràs trobar al afegir un trasto al teu node. L'el·lecció d'un o altre depèn de la teva capacitat econòmica i de la distància de l'enllaç.
+
Los dispositivos soportados por guifi los podrás encontrar en añadir un trasto a tu nodo. El el colección de uno u otro depende de tu capacidad económica y de la distancia del enlace.
  
Els dispositius més utilitzats són:
+
Los dispositivos más utilizados son:
* Ubiquiti Nanostation Loco M2/M5: Per a fer enllaços de menys d'un quilòmetre
+
* Ubiquiti Nanostation Loco M2/M5: Para hacer enlaces de menos de un kilómetro
* Ubiquiti Nanostation M2/M5: Per a fer enllaços d'entre 750m i 5 quilòmetres
+
* Ubiquiti Nanostation M2/M5: Para hacer enlaces entre 750m y 5 kilómetros
* Ubiquiti Nanobridge M2/M5 22db: Per a fer enllaços d'entre 1 i 10 quilòmetres
+
* Ubiquiti Nanobridge M2/M5 22db: Para hacer enlaces de entre 1 y 10 kilómetros
* Ubiquiti Nanobridge M2/M5 25db: Per a fer enllaços d'entre 5 i 25 quilòmetres
+
* Ubiquiti Nanobridge M2/M5 25db: Para hacer enlaces de entre 5 y 25 kilómetros
* Mikrotik SXT: Per a fer enllaços fins a 20 quilòmetres
+
* Mikrotik SXT: Para hacer enlaces hasta 20 kilómetros
* Linksys: Aquest dispositiu no és d'exterior però es pot posar dintre d'una caixa estanca
+
* Linksys: Este dispositivo no es de exterior pero se puede poner dentro de una caja estanca
  
Les distàncies és una aproximació, ja que comptem amb el factor extern d'interferències d'altres operadors que utilitzen xarxes inalàmbriques no obertes.  
+
Las distancias es una aproximación, ya que contamos con el factor externo de interferencias de otros operadores que utilizan redes inalámbricas no abiertas. Los enlaces entre supernodo y cliente no suelen superar los 10 km, si tienes que realizar uno y tienes la posibilidad de ampliar la red, te proponemos plantear la creación de un supernodo y dar cobertura a los nodos que tienes a tu alrededor.
Els enllaços entre supernode i client no solen superar els 10km, si n'has de realitzar un i tens la possibilitat d'ampliar la xarxa, et proposem plantejar la creació d'un supernode i donar cobertura als nodes que tens al teu voltant.
+
  
''Els dispositius llistats són els més utilitzats, però se'n pot utilitzar un qualsevol mentre treballi amb la freqüència amb la qual s'ofereix al supernode més proper, en cap moment es vol fer publicitat d'aquestes empreses''.
+
''Los dispositivos listados son los más utilizados, pero se puede utilizar uno cualquiera mientras trabaje con la frecuencia con la que se ofrece al supernodo más cercano, en ningún momento se quiere hacer publicidad de estas empresas''.
  
[https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-illesbalears/2011-May/000001.html Més informació]
+
[https://lists.guifi.net/pipermail/guifi-illesbalears/2011-May/000001.html Más información]
  
 
[[ca:Escull el material]]
 
[[ca:Escull el material]]

Revisión de 19:30 4 ene 2012

Para escoger correctamente el material que necesitas tienes que tener en cuenta:

Frecuencia

Los supernodos de guifi.net mayoritariamente emiten en 2 tipos de frecuencia, esto depende del instalador o la antigüedad del supernodo. Para hacer red se puede hacer mediante cualquier tipo de tecnología sea inalámbrica o no.

Las frecuencias normalmente son:

Es probable encontrar supernodos con la tecnología IEEE802.11n, pesar de no ser compatible con todos los dispositivos.

Para ello antes de comprar el material es necesario saber qué tipo de tecnología ofrece el supernodo lo que te conectarás. Esto lo puedes ver una vez has creado el enlace con el supernodo, pulsando en el nombre del supernodo. Una vez allí miras cuál es el SSID al que te quieres conectar (si quieres enlazar como cliente en la columna de clientes debe poner "Yes").

Dispositivo/Hardware

guifi.net se construye de "tejado en tejado", es por ello que el material que adquieras debe estar preparado para trabajar a la intemperie.

Los dispositivos soportados por guifi los podrás encontrar en añadir un trasto a tu nodo. El el colección de uno u otro depende de tu capacidad económica y de la distancia del enlace.

Los dispositivos más utilizados son:

  • Ubiquiti Nanostation Loco M2/M5: Para hacer enlaces de menos de un kilómetro
  • Ubiquiti Nanostation M2/M5: Para hacer enlaces entre 750m y 5 kilómetros
  • Ubiquiti Nanobridge M2/M5 22db: Para hacer enlaces de entre 1 y 10 kilómetros
  • Ubiquiti Nanobridge M2/M5 25db: Para hacer enlaces de entre 5 y 25 kilómetros
  • Mikrotik SXT: Para hacer enlaces hasta 20 kilómetros
  • Linksys: Este dispositivo no es de exterior pero se puede poner dentro de una caja estanca

Las distancias es una aproximación, ya que contamos con el factor externo de interferencias de otros operadores que utilizan redes inalámbricas no abiertas. Los enlaces entre supernodo y cliente no suelen superar los 10 km, si tienes que realizar uno y tienes la posibilidad de ampliar la red, te proponemos plantear la creación de un supernodo y dar cobertura a los nodos que tienes a tu alrededor.

Los dispositivos listados son los más utilizados, pero se puede utilizar uno cualquiera mientras trabaje con la frecuencia con la que se ofrece al supernodo más cercano, en ningún momento se quiere hacer publicidad de estas empresas.

Más información

Herramientas personales